• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Աուդիտի որակի մոնիթորինգի վկայական

   Հայաստանի  հաշվապահների  և  աուդիտորների  ասոցիացիան  (ՀՀԱԱ)  2013 թվականի  certificateսեպտեմբեր-հոկտեմբեր  ամիսներին  իրականացրեց գործողաուդիտորական ընկերությունների աուդիտի որակի մոնիթորինգ (ԱՈՄ)՝ համաձայն ՀՀԱԱ  Խորհրդի  կողմից  սահմանված  սկզբունքների  և  ընթացակարգերի:  ԱՈՄ-իհիմնական  նպատակն  է  Հայաստանի  Հանրապետությունում  աուդիտի  որակի  ևհասարակության լայն շրջանում աուդիտի նկատմամբ վստահության բարձրացումը:
   Մոնիթորինգի  գործընթացին կամավորության սկզբունքով մասնակցեցինՀայաստանի Հանրապետությունում գործող որոշակի թվով աուդիտորականընկերություններ, իսկ այն իրականացրեց ՀՀԱԱ կողմից ընտրված Ստուգող խումբը,որը ղեկավարում էր Հաշվապահների Միջազգային Ֆեդերացիայի (ՀՄԴ)  կողմիցառաջադրված միջազգային փորձագետ Փոլ Հարրիսոնը (Միացյալ Թագավորություն),ով հանդիսանում է փորձառու աուդիտոր և ունի տարբեր երկրներում նմանատիպաշխատանքների իրականացման բազմամյա փորձառություն:Թրասթ Աուդիտ ՓԲԸ-ն նույնպես մասնակցում էր աուդիտի որակի մոնիթորինգին ևստացավ դրական գնահատմամբ վկայական, ինչը վկայում է Ընկերության ներքինվերահսկողության  համակարգի  արդյունավետության  և  մատուցվողծառայությունների բարձր որակի մասին:

Ավելին ...


Ոլորտային օրենսդրություն

 • Աուդիտորական գործունեության մասին ՀՀ օրենք
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք

Ստանդարտներ

 • Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտներ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ)
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (ՀՀՄՍ)
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) մեկնաբանություններ

Հարկային օրենսդրություն

 • Հարկերի մասին ՀՀ օրենք
 • Ավելացված արժեքի հարկի մասին ՀՀ օրենք
 • Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք
 • Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենք
 • Ակցիզային հարկի մասին ՀՀ օրենք
© 2024 ԹՐԱՍԹ ԱՈՒԴԻՏ ՓԲԸ
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏՀեռ. +(374) 10 51-61-11, Բջջ. +(374) 96 52-50-84, Էլ-հասցե. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ՀՀ, 0001, Երևան, Թումանյան 8, գրասենյակ 321